Esiopetus

Esiopetus järjestetään lasten ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että se edistää tervettä kasvua ja kehitystä. Esiopetuksessa noudatetaan opetushallituksen vahvistamia esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita riippumatta siitä, missä esiopetus järjestetään ja ottaen huomioon steinerpedagogiset lähtökohdat, menetelmät ja tavoitteet.

www.jklsteinerkoulu.fi