Steinerpäiväkoti Tähtitarha


Steinerpäiväkoti Tähtitarha on perustettu vuonna 1976. Olemme muuttaneet syksyllä 2016 uusiin toimitiloihin Kypärämäkeen. Päiväkodissamme on 26 hoitopaikkaa 2-6 -vuotiaille lapsille. Osa paikoista on esiopetuspaikkoja. Ilmoittautumisia otamme vastaan ympäri vuoden. Tähtitarhan päivittäinen aukioloaika on klo 7.15-17.

Steinerpäiväkoti on yhteisö, jota kasvattajat rakentavat ja kantavat yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyö kasvattajien ja vanhempien kesken vahvistaa molemminpuolista luottamusta. Yhteistyö luo ilmapiiriä, joka on lapsen kasvuympäristö. Vanhemmat osallistuvat myös päiväkodin juhliin, retkiin, talkoisiin sekä vanhempainiltoihin ja kursseihin.

Päiväkotia ylläpitää Steinerpäiväkoti Tähtitarhan kannatusyhdistys ry. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen hallitukseen kuuluu lasten vanhempien edustajia. Lapsen vanhemmat liittyvät kannatusyhdistyksen jäseneksi lapsen aloittaessa päiväkodissa.